• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Viet Nam Tattoo Expo 2018

 

Ngày 1:

Danh mục 1: Ornamental, Maori, Mandala, Geometric, Dotwork.

1st: Stan Finger (Nga)

2nd: Tony Luân (Việt Nam)

3rd: Horiunhae (Hàn Quốc)

Danh mục 2: Nhỏ đen xám.

1st: Sói Nguyễn (Việt Nam)

2nd: Recycle Binx (Việt Nam)

3rd: Horiunhae (Hàn Quốc)

Danh mục 3: Chân, tay, tay ra ngực mầu.

1st: K-Zin (Hàn Quốc)

2nd: Nhã Còi (Việt Nam)

3rd: Tùng Blue (Việt Nam)

Danh mục 4: Lớn đen xám.

1st: Văn Kiên (Việt Nam)

2nd: Hanseul (Hàn Quốc)

3rd: Thanh Cao (Việt Nam)

Danh mục 5: Phong cách Việt.

1st: Trung Hannya (Việt Nam)

2nd: Hồ Điệp (Việt Nam)

3rd: Mr Ti (Việt Nam)

Danh mục 6: Tả thực mầu.

1st: Tú Đen (Việt Nam)

2nd: Hanseul (Hàn Quốc)

3rd: Trung Nhím Tats (Việt Nam)

Danh mục 7: Thi trong ngày 1

1st: Huỳnh Mạnh (Việt Nam)

2nd: Beeng Mania (Việt Nam)

3rd: Trung Nhím Tats (Việt Nam)

Ngày 2:

Danh mục 1: Nhỏ mầu.

1st: Mr. Ti (Việt Nam)

2nd: Tuệ Nguyễn (Việt Nam)

3rd: Mr. Minoru (Nhật Bản)

Danh mục 2: Chân, tay, tay ra ngực đen xám.

1st: Long Bor (Việt Nam)

2nd: Hiếu Khỉ (Việt Nam)

3rd: Thanh Cao (Việt Nam)

Danh mục 3: Tả thực đen xám.

1st: Sói Nguyễn (Việt Nam)

2nd: Tùng Kem (Việt Nam)

3rd: Long Bor (Việt Nam)

Danh mục 4: Phong cách Á mầu.

1st: Hứa Hoàng Vũ (Việt Nam)

2nd: Tuấn Artist (Việt Nam)

3rd: Hoàng Hải (Việt Nam)

Danh mục 5: Phong cách Á đen xám.

1st: Hồ Điệp (Việt Nam)

2nd: Hiếu Khỉ (Việt Nam)

Danh mục 6: Lớn mầu.

1st: Huỳnh Mạnh (Việt Nam)

2nd: Huỳnh Koi (Việt Nam)

3rd: Tú Đen (Việt Nam)

Danh mục 7: Thi trong ngày 2.

1st: Su Trần (Việt Nam)

2nd: Dương Nguyễn (Việt Nam)

3rd: Nhã Còi (Việt Nam)

Danh mục 8: Best of show.

Nguyễn Quang Tuyển (Việt Nam)

Welcome to Vietnam Tattoo Expo


Điều khoản & điều kiện tại Vietnam Tattoo Expo (V.T.E)

- Các danh mục thi sẽ được đăng kí trực tiếp vào thời gian bắt đầu của mỗi ngày tại Expo. (thời gian và địa điểm sẽ được công bố sau)

- Phí đăng ký thi 300.000đ/danh mục (phí này không hoàn lại và không thể chuyển nhượng).

- Chỉ những nghệ sỹ đã đăng ký gian hàng tại Vietnam Tattoo Expo 2018 mới được phép tham gia cuộc thi xăm mình. Nếu phát hiện bạn không có gian hàng đăng ký, mục đăng ký của bạn sẽ bị loại. Lệ phí đăng ký sẽ không được hoàn lại và không thể chuyển giao cho nghệ sĩ khác.

- Đăng ký cho mỗi danh mục có tối thiểu 5 thí sinh, trong trường hợp có ít hơn 5 thí sinh cho một danh mục cụ thể, danh mục đó sẽ bị hủy bỏ và lệ phí đăng ký sẽ được hoàn lại đầy đủ.

- Nghệ sĩ được phép sử dụng cùng một tác phẩm để tham gia vào nhiều danh mục theo quy định. Tuy nhiên, mỗi một danh mục chỉ được đăng kí 01 tác phẩm.

- Đối với tất cả các phần tham gia Best of Day, các nghệ sĩ được yêu cầu mang các tác phẩm của mình tới gian hàng đăng ký trước khi bắt đầu làm. Một bức ảnh sẽ được ban tổ chức tạo ra, lưu lại với đầy đủ thông tin về chủ đề sẽ làm và phần “cơ thể” thi của mẫu (phần cơ thể phải chưa có bất kì đường nét xăm). Điều này đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thí sinh tham gia vào hạng mục Best of Day, rằng hình xăm đã được hoàn thành trong thời gian quy định. Trong trường hợp thí sinh không thể hoàn thành phần tham dự trong thời gian quy định, hồ sơ sẽ bị loại và phí đăng ký sẽ không được hoàn lại.

- Các nghệ sĩ muốn tham gia Best of Show phải mang theo các chủ đề và mẫu để chụp ảnh vào ngày 1 hoặc 2 của chương trình trong quá trình đăng ký thi đấu trước khi bắt đầu.

- Gian hàng nghệ sĩ tại Vietnam Tattoo Expo 2018 là gian hàng tiêu chuẩn, rộng 3m, dài 3m, cao 2.5m

- Lệ phí đăng ký gian hàng của các đơn vị sau khi đăng kí sẽ không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng.

- Ban tổ chức của Vietnam Tattoo Expo 2018 có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện nêu trên mà không cần thông báo trước.