• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Xuong Ka

[English below].
XƯƠNG KÁ đến từ FISHBONE Tattoo, sẽ tham gia Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08 / 07 / 2018 .
Xem thêm tại :
https://www.facebook.com/xuong.ka
Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn vui lòng LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
XƯƠNG KÁ from FISHBONE Tattoo, will be income Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08, July 2018
Check out more info : 
https://www.facebook.com/xuong.ka
For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam2018 #vietnamtattooexpo #tattooexpo #tattoo #tattooartist#tattoolife