• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Victor Chil

[English below].
Victor Chil, đến từ Tây Ban Nha - sẽ tham dự Vietnam Tattoo Expo 07 - 08/07/2018
Xem thêm tại :
https://www.facebook.com/VICTOR-CHIL-TATTOO-267209723320678/
https://www.instagram.com/victor_chil/

Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn vui lòng LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
Victor Chil , from Spain - will be income Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08, July 2018
Check out more info : 
https://www.facebook.com/VICTOR-CHIL-TATTOO-267209723320678/
https://www.instagram.com/victor_chil/

For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam2018 #vietnamtattooexpo #tattooexpo #tattoo #tattooartist#tattoolife