• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Truong Pham

Nghệ sĩ Trường Phạm đến từ Duy Phong Tattoo - Việt Nam , sẽ tham dự Vietnam Tattoo Expo 07 - 08 / 07 / 2018

Xem thêm tại : Trường Phạm
https://www.facebook.com/truongartt?ref=br_rs

Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn vui lòng LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
Art Truong Pham from Duy Phong Tattoo - Vietnam, will be income Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08, July 2018

Check out more info :
https://www.facebook.com/truongartt?ref=br_rs

For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam2018 #vietnamtattooexpo #tattooexpo #tattoo #tattooartist #tattoolife