• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Loc La

Nghệ sĩ Lộc Lá đến từ Recycle Tattoo Studio, sẽ tham dự Vietnam Tattoo Expo 07 - 08 / 07 / 2018

Xem thêm tại: Quách Lộc
https://www.instagram.com/locla.recycle/

Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
Art. Loc La from Recycle Tattoo Studio, will be income Vietnam Tattoo Expo, 07 - 08, July 2018

Check out more info : 
https://www.instagram.com/locla.recycle/

For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam #vietnamexpo #vietnamtattoo#vietnam2018 #vietnamtattooexpo #tattooexpo#tattoo #tattooartist #tattoolife #beatvn