• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Hoang Old

Nghệ sĩ Hoàng Old đến từ Ha Noi Electric Tattoo, sẽ tham dự Vietnam Tattoo Expo 07 - 08 / 07 / 2018

Xem thêm tại : Đỗ Huy Hoang
https://www.facebook.com/hoangold.rocker

Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
Art Hoang Old from Ha Noi Electric Tattoo, will be income Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08, July 2018

Check out more info :
https://www.facebook.com/hoangold.rocker

For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam #vietnam2018 #vietnamtattooexpo #tattooexpo #tattoo #tattooartist#tattoolife