• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Hoang Kon

HOANG KON đến từ Hoàng Kon Tattoo, sẽ tham gia Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08 / 07 / 2018 .
Xem thêm tại :
https://www.facebook.com/hoangkontattoo
https://www.facebook.com/tattoobg2015
Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn vui lòng LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
HOANG KON from Hoàng Kon Tattoo, will be income Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08, July 2018
Check out more info :
https://www.facebook.com/hoangkontattoo
https://www.facebook.com/tattoobg2015
For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam2018 #vietnamtattooexpo #tattooexpo #tattoo #tattooartist #tattoolife