• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Hanseul

Nghệ sĩ Hanseul đến từ Zio Tattoo Studio - Hàn Quốc, sẽ tham dự Vietnam Tattoo Expo 07 - 08/ 07/ 2018

Xem thêm tại : 김동혁
https://www.facebook.com/sakikdh

Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
Art Hanseul from Zio Tattoo Studio, will be income Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08, July 2018

Check out more info :
https://www.facebook.com/sakikdh

For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam #vietnam2018 #vietnamtattooexpo #tattooexpo #tattoo #tattooartist #tattoolife