• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Fredy Tomas Ferreras

Nghệ sĩ Fred đến từ Fredy Tomas Tattoo, sẽ tham dự VietNam Tattoo Expo, 07 - 08 / 07 / 2018.

Xem thêm tại :
https://www.facebook.com/FredTomasTattoo/

Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
Fred from Fredy Tomas Tattoo, will be income Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08, July 2018

Check out more info : 
https://www.facebook.com/FredTomasTattoo/

For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam #vietnam2018 #vietnamtattooexpo#tattooexpo #tattoo #tattooartist #tattoolife