• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Das Niloy

Nghệ sĩ Das Niloy đến Lizard's Skin Tattoos Studio - Ấn Độ, sẽ tham dự Vietnam Tattoo Expo 07 - 08 / 07 / 2018

Xem thêm tại:
https://www.facebook.com/impestine

Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
Art. Das Niloy from Lizard's Skin Tattoos Studio, will be income Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08, July 2018

Check out more info : Das Niloy
https://www.facebook.com/impestine

For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam #vietnam2018 #vietnamtattooexpo #tattooexpo #tattoo #tattooartist #tattoolife