• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Alex Van Dutch

[English below].
Alex Van Dutch - người thành lập và là CEO của World Tattoo Events, một trang mạng chuyên cập nhật sự kiện của Tattoo toàn Thế Giới , Alex sẽ tham dự Vietnam Tattoo Expo 07 - 08/07/2018
Xem thêm tại :
https://www.worldtattooevents.com/author/alexvandutch/
Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn vui lòng LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
Alex Van Dutch - CEO and Founder of WORLD TATTOO EVENTS , will be income Vietnam Tattoo Expo 07 - 08, July 2018
Check out more info : 
https://www.worldtattooevents.com/author/alexvandutch/
For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam2018 #vietnamtattooexpo #tattooexpo#tattoo #tattooartist #tattoolife