• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

Nam Phong

[English below].
NAM PHONG - Wind from the South , một trong những "cây đa - cây đề" của ngành tattoo Vietnam , với vốn hiểu biết chuyên sâu về xăm của mình , anh Nam đã thuyết phục được sự nể trọng của hầu hết anh em artists trong nghề . 
NAM PHONG là một trong những thành viên Ban Tổ Chức Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08 / 07 / 2018
Xem thêm tại :
https://www.facebook.com/namphong.tattoo.studio
Để cập nhật thông tin mới nhất, các bạn vui lòng LIKE và SHARE Vietnam Tattoo Expo
.
NAM PHONG - Wind from the South ,is one of Organizers of Vietnam Tattoo Expo , 07 - 08, July 2018
Check out more info : 
https://www.facebook.com/namphong.tattoo.studio
For all our updates please follow and share VietNam Tattoo Expo
--------------
Website: https://www.vntattooexpo.com
Facebook: https://www.facebook.com/vietnamtattooexpo
Instagram: https://www.instagram.com/vietnamtattooexpo
Email: vietnamtattooexpo@gmail.com
-------------
#vietnam2018 #vietnamtattooexpo #tattooexpo #tattoo #tattooartist#tattoolife